Antimony

Antimony potassium tartrate trihydrate, Powder, 99.0-103.0%, Alfa Aesar™

CAS: 28300-74-5 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2·3H2O MDL Number: MFCD00148863 Synonym: Potassium antimonyl tartrate

Antimony(V) oxide, 99.998% (metals basis), Alfa Aesar™, Puratronic™

CAS: 1314-60-9 Molecular Formula: O5Sb2 Molecular Weight (g/mol): 323.515 MDL Number: MFCD00011216 InChI Key: LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N Synonym: antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40 PubChem CID: 14813 IUPAC Name: (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane SMILES: O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O

Antimony trichloride, 99.5%, ACROS Organics™

CAS: 10025-91-9 Molecular Formula: Cl3Sb Molecular Weight (g/mol): 228.11 MDL Number: MFCD00011212 InChI Key: FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K Synonym: antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony PubChem CID: 24814 ChEBI: CHEBI:74856 IUPAC Name: trichlorostibane SMILES: Cl[Sb](Cl)Cl

Antimony(III) oxide, 99+%, ACROS Organics™

CAS: 1309-64-4 Molecular Formula: O3Sb2 Molecular Weight (g/mol): 291.42 MDL Number: MFCD00011214 Synonym: Antimony trioxide

Antimony(III) oxide, White powder, Puratronic™, 99.99% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 MDL Number: MFCD00011214

Antimony(III) chloride, White crystalline, 99.99% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 10025-91-9 Molecular Formula: Cl3Sb Molecular Weight (g/mol): 228.11 MDL Number: MFCD00011212 InChI Key: FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K Synonym: antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony PubChem CID: 24814 ChEBI: CHEBI:74856 IUPAC Name: trichlorostibane SMILES: Cl[Sb](Cl)Cl

Antimony Broken rod, 12.7mm (0.50 in.) dia x various lengths, 99.8% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 7440-36-0 Molecular Formula: Sb Molecular Weight (g/mol): 121.76 MDL Number: MFCD00134030 InChI Key: WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N Synonym: powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german PubChem CID: 5354495 ChEBI: CHEBI:30304 IUPAC Name: antimony SMILES: [Sb]

Antimony(V) chloride, 99%, Alfa Aesar™

CAS: 7647-18-9 Molecular Formula: Cl5Sb Molecular Weight (g/mol): 299.01 MDL Number: MFCD00011213 InChI Key: VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I Synonym: antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german PubChem CID: 24294 IUPAC Name: pentachloro-$l^{5}-stibane SMILES: Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl

Antimony(III) sulfide, 98%, ACROS Organics™

CAS: 1345-04-6 Molecular Formula: S3Sb2 Molecular Weight (g/mol): 339.67 MDL Number: MFCD00011217 Synonym: Antimony trisulfide

Antimony powder, -200 mesh, 99.999% (metal basis), Alfa Aesar™

CAS: 7440-36-0 Molecular Formula: Sb Molecular Weight (g/mol): 121.76 MDL Number: MFCD00134030 InChI Key: WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N Synonym: powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german PubChem CID: 5354495 ChEBI: CHEBI:30304 IUPAC Name: antimony SMILES: [Sb]

Antimony(V)-chloride, 99%, anhydrous, ACROS Organics™

CAS: 7647-18-9 Molecular Formula: Cl5Sb Molecular Weight (g/mol): 299.01 MDL Number: MFCD00011213 InChI Key: VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I Synonym: antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german PubChem CID: 24294 IUPAC Name: pentachloro-$l^{5}-stibane SMILES: Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl

Antimony Shot, 1.5-5mm (0.06-0.2 in.),, Puratronic™, 99.9999% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 7440-36-0 Molecular Formula: Sb Molecular Weight (g/mol): 121.76 MDL Number: MFCD00134030 InChI Key: WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N Synonym: powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german PubChem CID: 5354495 ChEBI: CHEBI:30304 IUPAC Name: antimony SMILES: [Sb]

Antimony Shot, 6.35mm (0.25 in.) & down, 99% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 7440-36-0 Molecular Formula: Sb Molecular Weight (g/mol): 121.76 MDL Number: MFCD00134030 InChI Key: WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N Synonym: powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german PubChem CID: 5354495 ChEBI: CHEBI:30304 IUPAC Name: antimony SMILES: [Sb]

Antimony trichloride, ACS reagent, ACROS Organics™

CAS: 10025-91-9 Molecular Formula: Cl3Sb Molecular Weight (g/mol): 228.11 MDL Number: MFCD00011212 InChI Key: FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K Synonym: antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony PubChem CID: 24814 ChEBI: CHEBI:74856 IUPAC Name: trichlorostibane SMILES: Cl[Sb](Cl)Cl

Antimony Shot, spherical, 1-5mm (0.04-0.20 in.), low oxide, , 99.999% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 7440-36-0 Molecular Formula: Sb Molecular Weight (g/mol): 121.76 MDL Number: MFCD00134030 InChI Key: WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N Synonym: powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german PubChem CID: 5354495 ChEBI: CHEBI:30304 IUPAC Name: antimony SMILES: [Sb]

Antimony(V) oxide, White lump, 99.99% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 MDL Number: MFCD00011214

Antimony Lump, 1.25cm (0.49 in.) & down,, 99.5% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 7440-36-0 Molecular Formula: Sb Molecular Weight (g/mol): 121.76 MDL Number: MFCD00134030 InChI Key: WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N Synonym: powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german PubChem CID: 5354495 ChEBI: CHEBI:30304 IUPAC Name: antimony SMILES: [Sb]

Antimony(III) oxide, 99.6% min., Alfa Aesar™

CAS: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 MDL Number: MFCD00011214 Synonym: Antimony trioxide

Antimony Pieces, 5mm (0.2 in.) & down, 99.9999% (Metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 7440-36-0 Molecular Formula: Sb Molecular Weight (g/mol): 121.76 MDL Number: MFCD00134030 InChI Key: WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N Synonym: powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german PubChem CID: 5354495 ChEBI: CHEBI:30304 IUPAC Name: antimony SMILES: [Sb]

Antimony(III) chloride, ACS, 99.0% min, Alfa Aesar™

CAS: 10025-91-9 Molecular Formula: Cl3Sb Molecular Weight (g/mol): 228.11 MDL Number: MFCD00011212 InChI Key: FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K Synonym: antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony PubChem CID: 24814 ChEBI: CHEBI:74856 IUPAC Name: trichlorostibane SMILES: Cl[Sb](Cl)Cl

Antimony trifluoride, 98%, ACROS Organics™

CAS: 7783-56-4 Molecular Formula: F3Sb Molecular Weight (g/mol): 178.75 MDL Number: MFCD00011218 InChI Key: GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K Synonym: antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438 PubChem CID: 24554 IUPAC Name: trifluorostibane SMILES: F[Sb](F)F

Antimony(III) sulfide, 98% (metals basis), Alfa Aesar™

CAS: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 MDL Number: MFCD00011217 Synonym: Antimony trisulfide

Antimony(III) bromide, 99%, Alfa Aesar™

CAS: 7789-61-9 Molecular Formula: Br3Sb Molecular Weight (g/mol): 361.472 MDL Number: MFCD00016317 InChI Key: RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K Synonym: antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 PubChem CID: 24615 IUPAC Name: tribromostibane SMILES: Br[Sb](Br)Br

Antimony pentafluoride, 99+%, ACROS Organics™

CAS: 7783-70-2 Molecular Formula: F5Sb Molecular Weight (g/mol): 216.74 MDL Number: MFCD00011219 Synonym: antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane

  spinner